(+45) 29 43 95 81 mail@oh-murerfirma.dk

Vi har garanti

BYG GARANTIORDNING er en ekstra sikkerhed for de forbrugere, som indgår aftaler med Dansk Byggeris medlemmer. En forbruger kan få prøvet spørgsmål om arbejdets kvalitet og pris i Byggeriets Ankenævn. Ankenævnet behandler dog ikke klager over nybyggerier, hvor den samlede entreprisesum overstiger 1 mio inkl. moms. Dansk Byggeris medlemmer er forpligtede til at efterleve nævnets afgørelser. Hvis medlemmer ikke efterlever en afgørelse, (fx. pga. konkurs, død, ophør eller lignende) træder BYG Garantiordningen ind i sagen.
Hvis sagen afvises af nævnet kan BYG GARANTIORDNING i stedet indtræde i sagen pga. en retsafgørelse. Som hovedregel afholder BYG GARANTIORDNING derefter omkostninger ved, at forbrugeren får afhjulpet manglerne ved et andet Dansk Byggeri-medlem.

​BYG GARANTIORDNING dækker dog højest det beløb, der er tilkendt i ankenævnets kendelse. Forbrugere skal selv kontakte et andet Dansk Byggeri-medlem og indgå aftale med denne. BYG GARANTIORDNING er med andre ord en ekstra sikkerhed, når en forbruger skal have udført håndværksarbejde.

Hvor meget dækker BYG GARANTIORDNING

Der ydes dækning for det beløb, forbrugeren har fået tilkendt i henhold til ankenævnets kendelse, dog maksimum 100.000 kr inkl. moms pr byggesag.

​Se aktuelle vedtægter for BYG Garantiordningen på www.byggaranti.dk

​Nøgleordene i det gode samarbejde, for at nå et tilfredsstillende resultat for både virksomheden og kunden, er tryghed, ansvar og synlighed.

Kontakt os

Har du spørgsmål eller kommentarer? Benyt dig af formularen, og vi vil vende tilbage til dig hurtigst muligt.